Chúng tôi là DGVN

đối tác ưu việt

TRADE REPRESENTATIVE
Đại diện thương mại

Technology solutions

Giải pháp đột phá

DGVN researches, develops and integrates highly technical solutions on demand for unmanned systems (aerial systems, ground systems, aquatic systems and underwater systems), and integrated solutions systems in the specialized communications field serving the purpose of national defense and security. In addition, DGVN also provides specialized electrooptic systems for day/night vision, weapons and other professional equipment.

DGVN nghiên cứu, phát triển và tích hợp các giải pháp kỹ thuật cao theo yêu cầu cho các hệ thống không người lái (phương tiện bay, phương tiện mặt đất, phương tiện mặt nước và phương tiện ngầm) và các giải pháp tích hợp hệ thống trong lĩnh vực thông tin liên lạc chuyên dụng phục vụ các mục đích Quốc phòng, An ninh. Ngoài ra DGVN cũng cung cấp các giải pháp quang điện tử quan sát ngày/đêm chuyên dụng, khí tài và các thiết bị nghiệp vụ khác.

Giải pháp công nghệ

Contact

trao đổi với chúng tôi
There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!

199 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

+84 24 2280 8282

info@donggiangvn.com.vn